Welk van de 9 principes wil je meer toepassen?

Hier zijn een aantal mogelijkheden om het praktisch vorm te geven.

 

Bloei als organisatie

Investeer in mensen.

 • Maak tijd voor je medewerkers: vraag hen hoe het met ze gaat en wat je voor ze kunt betekenen.
 • Stimuleer je medewerkers om zich te ontwikkelen, trainingen en cursussen te volgen.
 • Laat je medewerkers zich door een coach begeleiden zodat ze aan zichzelf kunnen werken.

 

Werk om een bijdrage te leveren.

 • Formuleer jullie bedrijfsmissie op een voor de medewerkers zeer begrijpelijke manier
 • Maak helder welk verschil jullie als organisatie maken, voor jullie kanten, de maatschappij, de wereld
 • Laat je medewerkers en teams zien op welke manier zij aan het groter geheel bijdragen.

 

Werk zo concreet mogelijk

 • Gebruik concrete woorden en vermijd containerbegrippen
 • Formuleer heldere doelen met duidelijke verwachtingen
 • Laat medewerkers het resultaat van hun eigen bijdrage zo concreet mogelijk ervaren
 

 

 

Bloei als team

Doe wat belangrijk is.

 • Zorg er voor dat iedere team weet wat de 2 belangrijkste dingen zijn van hun werk.
 • Geef teams de nodige middelen om te kunnen werken aan wat belangrijk is.
 • Accepteer samen dat sommige minder belangrijke dingen niet worden gedaan.
 

Werk om te helpen.

 • Verdiep je in de behoefde van jullie klant, van de maatschappij.
 • Zoek manieren om er zo goed mogelijk op aan te sluiten.
 • Sta samen stil bij het verschil dat jullie werk kan maken in het leven van mensen of voor de wereld.
 • Werk ook om elkaar als collega’s te helpen.
 

Werk samen met elkaar.

 • Ga nieuwsgierig op zoek naar elkaar: leer je collega’s kennen, begrijpen en waarderen.
 • Creer een cultuur waar psychologische veiligheid heerst: waar iedereen zijn mening durft geven.
 • Verdeel de taken onderling zo, dat iedereen iets doet wat die leuk of interessant vindt.
 

 

 

Bloei als mens

Excelleer waar je goed in bent.

 • Laat je medewerker ontdekken waar die goed in is, blij van wordt, energie van krijgt.
 • Geef deze medewerker de kans om dit vervolgens vaak te doen.
 • Als nodig, bied de nodige ondersteuning zodat die nog beter kan worden.
 

Werk omdat je een Purpose hebt.

 • Help medewerkers groeien in zelfkennis door ze veel feedback te geven. Help ze daarbij begrijpen wat ze precies goed doen en waarom dat zo fijn of bijzonder is.
 • Stimuleer zelfreflectie onder medewerkers en ga met elkaar in gesprek over jullie dromen, waarden en verlangens.
 • Bied medewerkers een coachingstraject aan om meer te ontdekken over wie ze zijn.
 

Werk zoals het bij je past.

 • Bied alle medewerkers een voor hun ergonomisch ingestelde werkplek aan.
 • Geef ze ruimte om thuis te werken als ze dat prettig vinden.
 • Laat ze (deels) zelf hun werktijden kiezen, of ten minste een voorkeur aangeven.
 

 
 

VRAGEN?

Ik denk graag met je mee over hoe je dit in jullie situatie kunt toepassen.

Neem contact met me op